LEGAL INFORMATION

Sa paggamit mo sa website na ito, tanda ito ng iyong pagsang-ayon at pagka-intindi sa mga susunod na Termino at Kondisyon tungkol mismo sa website at sa iba pang mga materyal nito.

Para sa mga kliyente ng TheBullFx, isinasantabi ng kompanya ang karapatang baguhin ang Termino at Kondisyon na nakasaad dito nang hindi ipinapaalam muna sa inyo. Kaya naman, responsibilidad mo na basahin ito. At sa patuloy na pagsubaybay mo sa mga pagbabagong nagaganap sa site na ito, marapat na mabuo rin ang iyong pagtanggap sa mga pagbabagong iyon.

Pagmamay-ari ng Site

Ang Kompanya ang nagmamay-ari at magpapanatili sa site na ito. Hindi maililipat sa pamamagitan ng pag-download at pag-kopya ang titulo ng anumang software o material mula rito papunta sa kahit kanino. Anumang bagay na iyong ililipat papunta rito ay magiging pagmamay-ari na ng Kompanya at maaari ring gamitin ng Kompanya para sa kahit anong legal na layunin at ito ay mapapasailalim pa sa pagsisiwalat na naaangkop para sa Kompanya, kabilang na ang kahit anong legal o regulatory authority kung saan napapasailalim ang kompanya. Taglay ng Kompanya ang lahat ng karapatan sa paggalang sa copyright at pagmamay-ari ng trademark ng lahat ng materyal sa site na ito, at ipatupad ang naturang karapatan sa abot ng makakaya ng batas.

Access

Ang site na ito pati na rin ang mganilalamang impormasyon, kagamitan, at mga materyal ay hindi naka-direkta o naka-laan para sa distribusyon o kaya naman ay gagamitin ng kahit na sinong mamamayan o residente na napapasailalim ng alin mang batas kung saan ang pamamahagi , publikasyon , availability o paggamit ay magiging labag sa batas o sa regulasyon na kung saan napapasailalim ang Kompanya o mga kaakibat nito sa anumang pagpapatala at mga kinakailangan sa pagpapa-lisensya na kinapapalooban mismo ng jurisdiksyon.

Disclaimer ng Warranty at Limitasyon ng Obligasyon

Ganitong ganito na talaga ang mga impormasyong ibinibigay ng site na ito sa kung paano mo ito nababasa. Hindi gingarantiyahan ng Kompanya ang katiyakan ng mga materyales na ibinigay dito , maging sa pahayag man o sa pahiwatig, para sa anumang partikular na layunin at hayagang pag-tatwa sa anumang garantiya ng kakayahan bumili at magbenta o sa pagiging angkop para sa isang partikular na layunin. Hindi responsibilidad ng Kompanya ang anumang pagkawala o pinsala na maaaring maging dulot ng pagharang ng mga third parties sa anumang impormasyong maaari mong gamitin sa pamamagitan ng site na ito.

Bagaman, ang impormasyong nababasa mo sa site na ito ay nakuha o naipon mula sa mga maaasahang sources, hindi pa rin magagarintiya ng Kompanya ang katiyakan, pagiging wasto , pagiging angkop sa panahon o pagiging kumpleto ng alin mang impormasyon o data na maaari mong magamit para sa anumang natatanging layunin. Wala ni isa man sa Kompanya, o sino man sa mga affiliate, direktor, opisyal o empleyado, o alin man sa mga third party vendor ang mananagot o responsible sa anumang uri ng pagkawala o pinsala na natamo mo sa anumang pagkasira o pagkaantala sa site na ito, o sa naging resulta mula sa pakiki-alam o pag-alis ng sino mang indibidwal na sangkot sa paggawa ng site na ito o kaya naman ay mula sa iba pang dahilan na may kaugnayan sa iyong pag-access, kawalan ng kakayahan sa pag-access at paggamit ng site o materyales, maging ang particular na pangyayari man o hindi ang nag-udyok sa naturang sanhing kontrolado pa rin ng Kumpanya o ng sino mang nagbebenta at nagbibigay ng software o serbisyo bilang suporta.

Hindi mananagot ang Kompanya sa ano mang pangyayari na naging kahinatnan, di man sinasadya, espesyal, at naging pinsala mula sa paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang site o anumang bahagi nito, sa kabila man ng katotohanan na alam ng Kompanya ang posibilidad ng naturang pinsalang nagaganap at sa kahit sa kung paano ito naganap, sa Kontrata man, sa paglabag (kasama na pagiging pabaya ), Strict Liability o sa iba pang paraan.

Ang mga nakapaloob na impormasyon sa site na ito ay inilaan sa layuning makapagbigay impormasyon lamang. Samakatuwid, ito ay hindi dapat na ituring bilang offer o solicit sa sinumang taong nasa hurisdiksiyon kung saan ang offer o solicit ay pinagbabawal o sa kahit na sinong taong labag sa batas ang pag-alok o panghihingi. Hindi rin ito itinuturing na rekomendasyon upang bumili , mag-benta ng anumang partikular na investment. Ikaw ay masinsinang pinapayuhan na kumuha ng pansariling payo para sa investment, financial, legal at tax bago magpatuloy sa ano mang investment. Wala ni isa man sa site na ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang payo para sa constituting investment sa panig ng Kompanya, o sa kanyang mga kaakibat, mga direktor, opisyal o empleyado.

Masasabing hindi lahat ng Financial Instruments ay angkop para sa lahat ng tao maliban kung sila ay:

  • maraming kaalaman tungkol sa investment,
  • kayang tanggapin ang pang-ekonomiyang panganib na maaaring idulot ng pamumuhunan,
  • lubos na nauunawaan ang sangkot na panganib,
  • naniniwala na ang kanilang investment ay angkop para sarili nilang layunin at pinansiyal na pangangailangan at
  • hindi na kailangan pa ng liquidity of investment

Sa mga non-professional investor na magi- invest sa Financial Instruments, marapat na bahagi lamang ng kabuuan ang i-invest para sa pang-matagalang pamumuhunan. Mahigpit na pinapayuhan ang lahat ng investor na dapat humingi ng payo mula sa isang propesyonal na tagapayo ukol sa investment bago mag-invest sa Financial Instruments.

Mga Naka-link na Site

Ang site ay naglalaman din ng mga link sa mga Web site na kinokontrol o inaalok ng third parties. Hindi nasuri ng Kompanya ang mga ito kaya itinatatwa nito ang pananagutan para sa anumang impormasyon o mga materyales na nai-post sa alin mang site na naka-link dito. Sa paglikha ng link sa isang third party Web site, hindi nag-eendorso ang Kompanya o nag-rerekomenda ng anumang mga produkto o serbisyo na inaalok sa Web site.

Kung ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Kompanya sa pamamagitan ng e -mail, palaging tatandaan na ang seguridad ng Internet e-mail ay hindi tiyak. Sa pagpapadala ng sensitibo o kumpidensyal na mensahe sa email nang hindi naka-encrypt, posible ang panganib dahil sa kawalan ng katiyakan at dahil na rin sa kakulangan ng pagiging kompidensiyal sa Internet. Ang Internet ay hindi 100 % ligtas at maaaring harangin ng ibang tao at basahin ang iyong mga detalye.

Privacy

Ang anumang personal na impormasyon na iyong ibinigay sa amin ay itinuturing bilang kumpidensyal at ibinabahagi lamang sa loob ng Kompanya, sa kanyang kasapi at sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Hindi isisiwalat sa sino mang third party maliban na lamang kung ito ay napapasa-ilalim ng anumang regulasyon o legal proceedings. Ang impormasyon na aming makukuha ay gagamitin lamang upang mapabuti ang nilalaman ng web site at maaari naming magamit upang makipag-ugnayan sa iyo, sa pamamagitan ng anomang angkop na paraan , at upang makagbigay sa iyo ng impormasyon na pinaniniwalaan naming magiging kapaki-pakinabang sa iyo.

 

Symbol Bid Ask Spread
EURUSD 1.17245 1.17264 1.9
GBPUSD 1.37313 1.37411 9.8
USDCAD 1.27695 1.27731 3.6
USDJPY 109.969 109.998 2.9
USDCHF 0.93216 0.93238 2.2
AUDUSD 0.72633 0.72686 5.3
NZDUSD 0.70338 0.70458 12
EURGBP 0.85358 0.85416 5.8
EURCHF 1.09298 1.09335 3.7
EURJPY 128.946 128.981 3.5
AUDJPY 79.880 79.939 5.9
GBPJPY 150.983 151.079 9.6
USDSGD 1.34881 1.34948 6.7
XAUUSD 1752.74 1753.20 46
XAGUSD 22.366 22.403 3.7

Disclaimer

The above live prices are provided solely for informational purposes, not for trading purposes, and may be delayed.