นโยบายของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ THEBULLFX

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซด์

The BullFx มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลเนื้อหาเครื่องมือผลิตภัณฑ์และบริการแก่เว็บไซต์ The BullFx ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับ The BullFx sites และผลิตภัณฑ์และบริการของ The BullFx การใช้ไซต์ The BullFx หรือบริการของ The BullFx จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับ The BullFx การใช้ไซต์ The BullFx ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและคำชี้แจงทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ The BullFx การใช้ไซต์ The BullFx ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในวันที่คุณเข้าถึง The BullFx sites.
The BullFx อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดเป็นประจำเพื่อเข้าชม The BullFx sites และคลิกที่ลิงค์ด้านเงื่อนไขและเงื่อนไขที่ด้านล่างของหน้า การที่ท่านใช้เว็บไซต์ The BullFx ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่แก้ไขแล้ว The BullFx จะเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขใน The BullFx sites และจะไม่แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ
ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ The BullFx (รวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงที่นี่) และข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณและ The BullFx ซึ่งรวมถึงข้อตกลงในสัญญาลูกค้าหรือบัญชีและข้อตกลงอื่นที่ควบคุมการใช้งานของคุณ ข้อมูลเนื้อหาเครื่องมือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในและผ่าน TheBullFx sites

ใช้ THE BULLFX SITE ได้อย่างไร

ข้อมูลที่มีอยู่ใน The BullFx sites หรือที่ The BullFx จัดหาให้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของคุณเว้นแต่ The BullFx ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น The BullFx ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับผู้เข้าชมหรือลูกค้าที่ผิดนัดใด ๆ สำหรับการใช้ข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถใช้ข้อมูลเครื่องมือผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่มีอยู่ใน The BullFx sites เฉพาะในกรณีที่คุณอายุตามกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของคุณและมีอำนาจในการทำสัญญาผูกพันกับ The BullFx ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบประกาศใด ๆ โดยคุณหรือ จำกัด การระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลของคุณบน The BullFx sites คุณยอมรับและยอมรับว่าหาก The BullFx ปิดใช้งานการเข้าถึงบัญชีของคุณคุณอาจถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึงบริการที่ The BullFx ให้รายละเอียดบัญชีหรือไฟล์ใด ๆ หรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่ในบัญชี นอกจากนี้หากคุณตระหนักถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ที่ปรากฏบน The BullFx Sites คุณจะแจ้ง The BullFx ทันที

ไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

The BullFx มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลเนื้อหาเครื่องมือผลิตภัณฑ์และบริการแก่เว็บไซต์ The BullFx ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับ The BullFx sites และผลิตภัณฑ์และบริการของ The BullFx การใช้ไซต์ The BullFx หรือบริการของ The BullFx จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับ The BullFx การใช้ไซต์ The BullFx ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและคำชี้แจงทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ The BullFx การใช้ไซต์ The BullFx ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในวันที่คุณเข้าถึง The BullFx sites
The BullFx อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดเป็นประจำเพื่อเข้าชม The BullFx sites และคลิกที่ลิงค์ด้านเงื่อนไขและเงื่อนไขที่ด้านล่างของหน้า การที่ท่านใช้เว็บไซต์ The BullFx ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่แก้ไขแล้ว The BullFx จะเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขใน The BullFx sites และจะไม่แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ
ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ The BullFx (รวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงที่นี่) และข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณและ The BullFx ซึ่งรวมถึงข้อตกลงในสัญญาลูกค้าหรือบัญชีและข้อตกลงอื่นที่ควบคุมการใช้งานของคุณ ข้อมูลเนื้อหาเครื่องมือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในและผ่าน The BullFx sites

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลเกี่ยวกับ The BullFx sites ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก The BullFx แก้ไขปรับทำซ้ำแจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับเนื้อหาใด ๆ รวมทั้งข้อความกราฟิกวิดีโอเสียงรหัสซอฟต์แวร์การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้หรือโลโก้ เว็บไซต์ The BullFx สิทธิในการใช้ชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่) ในเนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดใน The BullFx sites จะยังคงอยู่เฉพาะกับ The BullFx หรือผู้ให้อนุญาต เว้นเสียแต่ว่าคุณได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดย The BullFx คุณจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าโลโก้ของ The BullFx ในลักษณะที่เป็นไปได้หรือตั้งใจจะทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเจ้าของหรือ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากเครื่องหมายดังกล่าวชื่อหรือโลโก้ หากคุณละเมิดหรือขู่ว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ The BullFx หรือ The BullFx มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าวหรือการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นความสัมพันธ์และข้อตกลงกับ The BullFx จะถูกยกเลิกโดย The BullFx และ The BullFx จะมีสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ
หากคุณคลิกลิงก์ของเว็บไซต์อื่นที่ระบุใน TheBullFx sites จะไม่แนะนำให้ TheBullFx รับรองผู้สนับสนุนหรือร่วมกับเว็บไซต์หน่วยงานบริการหรือผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์นั้นอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการแบบแยกต่างหาก ของการใช้และนโยบาย
เว็บไซต์ The BullFx ไม่รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นผลงานต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์เผยแพร่โดย The BullFx มีสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ, แสดง, เตรียมงานต่อหรือแจกจ่าย ชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่) ในเนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดใน The BullFx sites เป็นของ The BullFx หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ เนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่สามทั้งหมดที่มีอยู่ใน The BullFx sites จะทำซ้ำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อ จำกัด ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ The BullFx และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ The BullFx จะยังคงใช้ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ The BullFx

VOID ที่ห้ามไว้

แม้ว่าข้อมูลในไซต์ The BullFx รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกคุณลักษณะหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่กล่าวอ้างอ้างอิงหรือจัดหาผ่านเว็บไซต์เรดแบลแคปปิตอลคอร์ปอเรชั่นสามารถใช้ได้กับทุกคนหรือทุกเขตอำนาจศาล หรือเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในเขตอำนาจศาลบางแห่ง The BullFx ขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด หรือปฏิเสธตามบทบัญญัติและปริมาณของผลิตภัณฑ์และบริการตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาและการวิจัยของบุคคลที่สาม

The BullFx ไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย เนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านกฎหมายการเงินภาษีหรือการลงทุน ความสนใจของคุณจะถูกดึงไปยังส่วน ‘no professional advice’ ข้างต้น ในขณะที่ บริษัท The BullFx พยายามทำให้ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและทันเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า The BullFx หรือผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามรับประกันความถูกต้องทันเวลาความสมบูรณ์หรือเป็นประโยชน์และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ เนื้อหารวมทั้งการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนหรือสามารถใช้งานได้จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและ The BullFx ปฏิเสธความรับผิดสำหรับเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีอยู่ใน The BullFx sites โดยเฉพาะ คุณจะใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามเท่านั้นโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง ผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันความสามารถในการขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามและผู้ปกครอง บริษัท สาขา บริษัท ในเครือผู้ให้บริการผู้ให้อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้บริหารหรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทางตรงโดยทางอ้อมอุบัติเหตุค่าเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือไม่สามารถ ใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียกำไรการใช้ข้อมูลหรือความเสียหายที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ความถูกต้องของข้อมูล

ในขณะที่ TheBullFx ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับ TheBullFx sites ข้อมูลและเนื้อหาใน TheBullFx sites อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยคุณให้เป็นอิสระเท่านั้น การตัดสินใจลงทุน TheBullFx ได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับ TheBullFx sites อย่างไรก็ตาม TheBullFx ไม่รับประกันความถูกต้องและจะไม่ยอมรับความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเนื้อหาหรือการไม่สามารถเข้าถึง TheBullFx sites ได้เนื่องจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งหรือ ใบเสร็จรับเงินของคำสั่งใด ๆ หรือการแจ้งเตือนที่ส่งผ่าน TheBullFx sites เนื้อหาทั้งหมดใน TheBullFx sites แสดงเฉพาะวันที่ที่เผยแพร่หรือระบุไว้เท่านั้นและอาจถูกแทนที่ด้วยเหตุการณ์ในตลาดที่ตามมาหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ นอกจากนี้คุณมีหน้าที่ในการกำหนดการตั้งค่าแคชในเบราเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุด

ห้ามใช้

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมีขีด จำกัด และใช้งานโดยคนจำนวนมากคุณจึงไม่ควรใช้ The BullFx sites ในลักษณะใด ๆ ที่อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ The BullFx หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ The BullFx ใด ๆ เสียหายหรือทำให้ภาระหนักเกินไป คุณไม่ควรใช้ The BullFx ในลักษณะที่จะขัดขวางการใช้ The BullFx Sites ของบุคคลอื่น

ข้อยกเว้นของการรับประกัน

The BullFx ไม่ได้ให้การรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ The BullFx หรือข้อมูลที่ได้รับในขณะที่ให้บริการซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท The BullFx จะให้บริการแก่คุณในรูปแบบ “ตามสภาพ” และ “ตามสภาพที่พร้อมใช้งาน” และ The BullFx ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์ The BullFx หรือข้อบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ใน ซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

การปฏิเสธความรับผิดและความรับผิด

The BullFx จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องพิเศษโดยตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียกำไรขาดทุนหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือการสูญเสียการใช้งาน ของเว็บไซต์ The BullFx ผลิตภัณฑ์หรือบริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามความไม่สะดวกหรือความล่าช้า) นี้เป็นจริงแม้ว่า The BullFx ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว The BullFx จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด (ไม่ว่าจะภายใต้สัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่น ๆ ) สำหรับความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุที่ The BullFx ไม่มีการควบคุมโดยตรง . ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกลหรือสายสื่อสาร (รวมทั้งโทรศัพท์สายเคเบิลและอินเทอร์เน็ต) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตไวรัสการโจรกรรมข้อผิดพลาดจากการดำเนินการสภาพอากาศที่รุนแรงหรือผิดปกติ (รวมทั้งน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือการกระทำอื่น ๆ ของพระเจ้า) ไฟสงคราม การจลาจลการก่อการร้ายการจลาจลข้อพิพาทแรงงานและปัญหาแรงงานอื่นอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือการกระทำของรัฐบาล

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือผลสืบเนื่องข้อ จำกัด และข้อยกเว้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่ใช้กับคุณ

การทำขวัญ

คุณยินยอมที่จะปกป้องปกป้องและระงับ The BullFx ผู้ปกครอง บริษัท ในเครือผู้ได้รับใบอนุญาตและกรรมการผู้มีอำนาจพนักงานและตัวแทนของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากและต่อหนี้สินทั้งหมดเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าทนายที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ The BullFx หรือบริการของ The BullFx หรือการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดในการให้บริการ ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองอาจมีส่วนร่วมในการป้องกันเรื่องใด ๆ ที่อาจได้รับการชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณและคุณยินยอมที่จะร่วมมือกับฝ่ายดังกล่าวในการป้องกันการเรียกร้องดังกล่าว

การรักษาความลับ

คุณรับทราบและยอมรับว่าการสอนหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ส่งถึงคุณหรือในนามของคุณผ่าน The BullFx sites เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง คุณให้ความยินยอมและอนุมัติให้ The BullFx พึ่งพาและปฏิบัติตามและถือปฏิบัติอย่างเต็มที่และมีผลผูกพันคุณคำแนะนำใด ๆ ที่ให้แก่ The BullFx ว่า The BullFx เชื่อว่าได้รับโดยคุณหรือตัวแทนในนามของคุณโดยตัวแทนหรือ ซึ่ง The BullFx เชื่อมั่นโดยสุจริตว่าได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องจากคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในไซต์ The BullFx สามารถใช้ได้กับผู้ใช้และลูกค้าทั้งหมดและได้รับการจัดตั้งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ The BullFx sites โดยการอ้างอิง คุณรับทราบและยอมรับว่า The BullFx มีสิทธิที่จะพึ่งพาหมายเลขบัญชีและ / หรือรหัสผ่านของคุณเพื่อระบุตัวตนของคุณและตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

พ้น

The BullFx ขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด การระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ The BullFx ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The BullFx อาจเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของ The BullFx sites ได้ตลอดเวลารวมถึงความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะฐานข้อมูลข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการบอกเลิกคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง The BullFx sites และข้อ จำกัด ที่กำหนดให้กับคุณเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาจาก The BullFx Sites การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้อง อยู่รอด. คุณสามารถยุติความสัมพันธ์กับ The BullFx ได้ตลอดเวลาโดยการปิดบัญชีของคุณกับ The BullFx

กฎหมายที่ใช้และเขตอำนาจศาล

เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการบังคับใช้ของพวกเขาจะอยู่ภายใต้กฎหมายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งทางกฎหมายและจะกระทำต่อประโยชน์ของผู้สืบทอดและการมอบหมาย The BullFx ไม่ว่าจะโดยการรวมกิจการ , การรวมบัญชีหรืออื่น ๆ กรณีนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่หรือทำธุรกรรมกับ The BullFx ในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนหรือที่อื่น ๆ เว้นไว้แต่ว่าข้อพิพาทจะถูกควบคุมโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ใช้บังคับคุณเห็นด้วยอย่างเด็ดขาดที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลที่ตั้งอยู่ในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์และละเว้นการคัดค้านใด ๆ ต่อความสะดวกหรือความเหมาะสมของสถานที่นั้นหรือบริเวณใกล้เคียงกัน หากคุณไม่พอใจกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้ The BullFx sites

 

Symbol Bid Ask Spread
EURUSD 1.17245 1.17264 1.9
GBPUSD 1.37313 1.37411 9.8
USDCAD 1.27695 1.27731 3.6
USDJPY 109.969 109.998 2.9
USDCHF 0.93216 0.93238 2.2
AUDUSD 0.72633 0.72686 5.3
NZDUSD 0.70338 0.70458 12
EURGBP 0.85358 0.85416 5.8
EURCHF 1.09298 1.09335 3.7
EURJPY 128.946 128.981 3.5
AUDJPY 79.880 79.939 5.9
GBPJPY 150.983 151.079 9.6
USDSGD 1.34881 1.34948 6.7
XAUUSD 1752.74 1753.20 46
XAGUSD 22.366 22.403 3.7

คำปฏิเสธ

The above live prices are provided solely for informational purposes, not for trading purposes, and may be delayed.