THÔNG TIN HỢP PHÁP


 

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa một chuỗi số và chữ cái được đặt trên đĩa cứng của bạn mỗi khi bạn truy cập một trang web nhất định. Những tệp này cho phép xác định trình duyệt của bạn khi bạn truy cập lại cùng một trang web. Cookie có thể lưu trữ cài đặt người dùng và thông tin khác. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số tính năng hoặc dịch vụ của trang web có thể không hoạt động bình thường nếu không có cookie. Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập theo cách này không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng trang web. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc phân phối vi-rút cho máy tính của bạn.
 

Làm cách nào để sử dụng cookie?

Các trang của chúng tôi sử dụng cookie “phiên” để ghi nhớ ví dụ lựa chọn ngôn ngữ của bạn và tùy chọn hiển thị (chẳng hạn như cài đặt màu sắc tương phản hoặc kích thước phông chữ). Các cookie này sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn khi bạn đóng trình duyệt.

Chúng tôi cũng sử dụng một số lượng hạn chế các cookie liên tục. Những dữ liệu này vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc cho đến khi chúng hết hạn, thường sau một khoảng thời gian ngắn.

Chúng tôi sử dụng cookie để kiểm soát và cải thiện việc sử dụng trang web của chúng tôi, thu thập thông tin phi cá nhân về người dùng của chúng tôi và lưu trữ các tùy chọn và thông tin khác trên máy tính của bạn để tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách loại bỏ việc phải nhập nhiều lần cùng một thông tin và hiển thị nội dung được cá nhân hóa của bạn trong các lần truy cập sau này vào trang web của chúng tôi. Thông tin này cũng được sử dụng để phân tích thống kê để điều chỉnh nội dung theo các mẫu sử dụng.

Thông tin liên quan đến cookie không được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn và dữ liệu thu thập được trên hành vi duyệt web của bạn trên trang web của chúng tôi được giữ trong các điều kiện an toàn hoàn toàn.

Phần lớn cookie chúng tôi sử dụng thuộc loại phân tích, số lượng người dùng, giúp chúng tôi hiểu cách họ điều hướng trang web của chúng tôi và cải thiện cách hoạt động của trang web, ví dụ bằng cách làm cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie nhất định cho mục đích công khai, để chúng tôi có thể quản lý hiệu quả hơn việc trình bày sản phẩm của mình trên các nền tảng khác nơi người dùng có thể yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như Facebook.

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn biểu thị sự đồng ý của bạn và sự hiểu biết về các Điều khoản và Điều kiện sau đây liên quan đến cả trang web này và bất kỳ tài liệu nào tại đó.

Đối với khách hàng của The BullFx, Công ty có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Do đó, bạn chịu trách nhiệm thường xuyên xem xét các Điều khoản và Điều kiện này. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn về những thay đổi đó.

Quyền sở hữu trang web

Công ty sở hữu và duy trì trang web này. Không có hành vi tải xuống hoặc sao chép từ trang web này sẽ chuyển tiêu đề tới bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào trên trang web này cho bạn. Bất kỳ thứ gì bạn chuyển đến trang web này sẽ trở thành tài sản của Công ty, có thể được Công ty sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào và tiếp tục được tiết lộ khi Công ty cho là thích hợp, bao gồm bất kỳ cơ quan pháp lý hoặc quy định nào mà Công ty môn học. Công ty bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và nhãn hiệu của tất cả tài liệu tại trang web này và sẽ thực thi các quyền đó trong phạm vi đầy đủ của pháp luật.

Truy cập

Trang web này và thông tin, công cụ và tài liệu chứa trong đó không được chuyển đến hoặc được phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào là công dân hoặc cư dân hoặc ở bất kỳ khu vực pháp lý nào, nơi phân phối, xuất bản, sẵn có hoặc việc sử dụng sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ áp dụng Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty cho bất kỳ yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép nào trong phạm vi quyền hạn đó.

Từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Thông tin trên trang này được cung cấp “vì nó là”. Công ty không đảm bảo tính chính xác của các tài liệu được cung cấp ở đây, hoặc rõ ràng hoặc ngụ ý, cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và từ chối rõ ràng bất kỳ sự bảo đảm nào về khả năng bán hàng hoặc thể dục cho một mục đích cụ thể. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc các bên thứ ba của bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn thông qua trang web này.

Mặc dù thông tin được cung cấp cho bạn trên trang web này được thu thập hoặc biên soạn từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, Công ty không thể và không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào có sẵn cho bạn cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Không phải Công ty, cũng như bất kỳ chi nhánh, giám đốc, nhân viên hoặc nhân viên nào, cũng không phải bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào sẽ chịu trách nhiệm hoặc bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn gặp phải trong trường hợp có sự cố hoặc gián đoạn trang web này hoặc do hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo trang web này hoặc dữ liệu chứa trong đó hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác liên quan đến quyền truy cập của bạn, không có khả năng truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc các tài liệu này, có hay không hoàn cảnh gây ra nguyên nhân như vậy có thể nằm trong sự kiểm soát của Công ty hoặc của bất kỳ nhà cung cấp nào cung cấp hỗ trợ phần mềm hoặc dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc gương mẫu phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web đó, bất kể Công ty đã được thông báo về khả năng như vậy thiệt hại xảy ra và bất kể hình thức hành động, cho dù trong hợp đồng, bị tra tấn (kể cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc bằng cách khác.

Thông tin trong trang này chỉ dành cho mục đích thông tin. Do đó, nó không nên được coi là đề nghị hoặc chào mời bất kỳ người nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào trong đó đề nghị hoặc chào mời không được ủy quyền hoặc cho bất kỳ người nào bất hợp pháp để đưa ra lời đề nghị hoặc chào mời đó mua, bán hoặc nói cách khác đối phó với bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào. Bạn nên có tư vấn đầu tư độc lập, tư vấn tài chính, pháp lý và thuế trước khi tiến hành đầu tư bất kỳ. Không có nội dung nào trong trang web này được đọc hoặc hiểu là tư vấn đầu tư cấu thành một phần của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của Công ty.

Bản chất của đầu tư vào Công cụ tài chính là không phải tất cả các công cụ tài chính đều phù hợp với mọi người trừ khi chúng:

  • am hiểu về các vấn đề đầu tư,
  • có thể chịu rủi ro kinh tế của khoản đầu tư,
  • hiểu rủi ro liên quan,
  • tin rằng đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể của họ và
  • không cần thanh khoản đầu tư

Nó cũng khuyến khích tất cả các nhà đầu tư nên tìm lời khuyên từ một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào vào Công cụ tài chính.

Trang liên kết

Trang web cũng chứa các liên kết đến các trang Web được kiểm soát hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba. Công ty chưa xem xét và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được đăng tại bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này. Bằng cách tạo liên kết đến trang web của bên thứ ba, Công ty không xác nhận hoặc đề xuất bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang Web đó.

Bảo vệ

Nếu bạn giao tiếp với Công ty bằng e-mail, bạn nên lưu ý rằng bảo mật của e-mail Internet là không chắc chắn. Bằng cách gửi thư điện tử nhạy cảm hoặc bí mật mà không được mã hóa, bạn chấp nhận những rủi ro của sự không chắc chắn như vậy và có thể thiếu sự bảo mật qua Internet. Internet không an toàn 100% và ai đó có thể chặn và đọc chi tiết của bạn.

Riêng tư

Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được coi là bí mật và chỉ được chia sẻ trong Công ty, các chi nhánh và các đối tác kinh doanh của Công ty và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc pháp lý nào. Hệ thống theo dõi trang web cũng có thể thu thập dữ liệu chi tiết các trang bạn đã truy cập, cách bạn phát hiện ra trang web này, tần suất truy cập, v.v. Thông tin chúng tôi nhận được được sử dụng để cải thiện nội dung trang web của chúng tôi và có thể được chúng tôi sử dụng để liên lạc với bạn, bằng bất kỳ phương tiện phù hợp nào và cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng có thể hữu ích cho bạn.

 


 

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch ngoại hối trên lề mang mức rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch ngoại hối và CFD liên quan đến một rủi ro đáng kể đối với vốn đầu tư của bạn. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về 'Tiết lộ Rủi ro' của chúng tôi.

 

Symbol Bid Ask Spread
EURUSD 1.17245 1.17264 1.9
GBPUSD 1.37313 1.37411 9.8
USDCAD 1.27695 1.27731 3.6
USDJPY 109.969 109.998 2.9
USDCHF 0.93216 0.93238 2.2
AUDUSD 0.72633 0.72686 5.3
NZDUSD 0.70338 0.70458 12
EURGBP 0.85358 0.85416 5.8
EURCHF 1.09298 1.09335 3.7
EURJPY 128.946 128.981 3.5
AUDJPY 79.880 79.939 5.9
GBPJPY 150.983 151.079 9.6
USDSGD 1.34881 1.34948 6.7
XAUUSD 1752.74 1753.20 46
XAGUSD 22.366 22.403 3.7

Khước từ

The above live prices are provided solely for informational purposes, not for trading purposes, and may be delayed.