CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BULLFX

THE BULLFX TERMS & CONDITIONS

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN WEBSITE

The BullFx vui mừng cung cấp cho bạn thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ trên trang web The BullFx. Các điều khoản và điều kiện này chi phối các thông tin và thông tin quan trọng liên quan đến các trang web BullFx và các sản phẩm và dịch vụ của BullFx. Việc bạn sử dụng các trang web hoặc dịch vụ BullFx do The BullFx cung cấp phải tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và The BullFx. Việc bạn sử dụng các trang web BullFx cấu thành sự chấp nhận của bạn về các điều khoản và điều kiện này và các tuyên bố pháp lý khác có trên các trang web BullFx. Việc bạn sử dụng các trang web BullFx được điều chỉnh bởi phiên bản của các điều khoản và điều kiện có hiệu lực như vào ngày, bạn truy cập vào các trang web BullFx.
BullFx có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên xem xét phiên bản mới nhất của các điều khoản và điều kiện này bằng cách truy cập trang web BullFx và nhấp vào liên kết điều khoản và điều kiện nằm ở cuối trang. Việc bạn tiếp tục sử dụng các trang web BullFx cấu thành việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này khi được sửa đổi. BullFx sẽ công bố các điều khoản và điều kiện sửa đổi trên các trang web BullFx và không thông báo riêng cho bạn về bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào.
Các điều khoản và điều kiện này bổ sung cho Chính sách bảo mật trang web BullFx (được kết hợp tại đây) và mọi thỏa thuận khác được thực hiện giữa bạn và BullFx, bao gồm mọi thỏa thuận khách hàng hoặc tài khoản và mọi thỏa thuận khác chi phối việc sử dụng thông tin của bạn , nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên và thông qua các trang web The BullFx.

SỬ DỤNG TRANG BULLFX

Thông tin được cung cấp trên trang web The BullFx hoặc do The BullFx cung cấp chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn, trừ khi The BullFx đã đồng ý bằng văn bản và chỉ cho mục đích hợp pháp. The BullFx có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ khách truy cập hoặc khách hàng mặc định nào về bất kỳ việc sử dụng thông tin bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thông tin, công cụ, sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp trên trang web The BullFx chỉ khi bạn ở độ tuổi hợp pháp theo luật hiện hành của quốc gia của bạn và có thẩm quyền thành lập hợp đồng ràng buộc với The BullFx. BullFx theo quyết định riêng của mình, có quyền từ chối, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ bài đăng nào của bạn, hoặc hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào thông tin trên các trang web BullFx. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu The BullFx vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể bị ngăn không cho truy cập các dịch vụ do The BullFx cung cấp, chi tiết tài khoản hoặc bất kỳ tệp hoặc nội dung nào khác có trong tài khoản. Hơn nữa, nếu bạn trở thành nhận thức của bất kỳ tài liệu phản đối hiển thị trên các trang web The BullFx, bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho The BullFx.

KHÔNG TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP

BullFx vui lòng cung cấp cho bạn thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ trên trang web The BullFx.Điều khoản và điều kiện này chi phối các thông tin và thông tin quan trọng liên quan đến các trang web BullFx và các sản phẩm và dịch vụ của BullFx. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc dịch vụ The BullFx do The The BullFx cung cấp phải tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và The BullFx. Việc bạn sử dụng các trang web The BullFx cấu thành sự chấp nhận của bạn về các điều khoản và điều kiện này và các tuyên bố pháp lý khác có trên các trang web The BullFx. Việc bạn sử dụng các trang web The BullFx được điều chỉnh bởi phiên bản của các điều khoản và điều kiện có hiệu lực như vào ngày, bạn truy cập vào các trang web The BullFx.

The BullFx có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên xem xét phiên bản mới nhất của các điều khoản và điều kiện này bằng cách truy cập trang web The BullFx và nhấp vào liên kết điều khoản và điều kiện nằm ở cuối trang. Việc bạn tiếp tục sử dụng các trang web The BullFx cấu thành việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này khi được sửa đổi. The BullFx sẽ công bố các điều khoản và điều kiện sửa đổi trên các trang web The BullFx và không thông báo riêng cho bạn về bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào.

Các điều khoản và điều kiện này bổ sung cho Chính sách Bảo mật The BullFx (được kết hợp ở đây bằng tham chiếu) và bất kỳ thỏa thuận nào khác được thực hiện giữa bạn và The BullFx, bao gồm mọi thỏa thuận khách hàng hoặc tài khoản và mọi thỏa thuận khác chi phối việc sử dụng thông tin của bạn, nội dung, công cụ, sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên và thông qua các trang web The BullFx.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thông tin trên trang web BullFx được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, bạn sẽ không được phép nếu không có sự cho phép bằng văn bản của BullFx thay đổi, sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ tài liệu nào, bao gồm văn bản, đồ họa, video, âm thanh, mã phần mềm, thiết kế giao diện người dùng hoặc logo, từ The BullFx trang web. Quyền sử dụng tên, logo, nhãn hiệu, bản quyền và mọi quyền sở hữu trí tuệ khác (dù đã đăng ký hay không) trong tất cả tài liệu và phần mềm trên trang web BullFx vẫn độc quyền với The BullFx hoặc người cấp phép của nó. Trừ khi bạn được BullFx ủy quyền rõ ràng bằng văn bản, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo của The BullFx theo cách có thể hoặc có ý định gây nhầm lẫn về chủ sở hữu hoặc người dùng được ủy quyền các nhãn hiệu, tên hoặc biểu trưng đó. Nếu bạn vi phạm hoặc đe dọa vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của The BullFx hoặc BullFx có nghi ngờ hợp lý về vi phạm hoặc đe doạ vi phạm đó, mối quan hệ và sắp xếp của bạn với The BullFx sẽ bị chấm dứt bởi The BullFx và The BullFx sẽ có quyền tạo thành các thủ tục pháp lý chống lại bạn.

Nếu bạn nhấp vào liên kết của một trang web khác được đưa ra trên trang web BullFx, nó không cho rằng BullFx xác nhận, nhà tài trợ hoặc được liên kết với trang web, tổ chức, dịch vụ hoặc sản phẩm và trang web đó có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng riêng và chính sách.

Các trang web The BullFx, ngoại trừ nội dung của bên thứ ba, là tác phẩm gốc của tác giả được xuất bản bởi The BullFx. BullFx có độc quyền để tái sản xuất, trưng bày, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc phân phối. Tên, logo, nhãn hiệu, bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác (dù đã đăng ký hay không) trong tất cả tài liệu và phần mềm trên trang web The BullFx thuộc sở hữu của The BullFx hoặc người cấp phép của nó. Tất cả các tài liệu thuộc sở hữu của bên thứ ba chứa trên các trang web BullFx được sao chép với sự cho phép của các chủ sở hữu tương ứng. Các điều khoản liên quan đến việc không tiết lộ, hạn chế sử dụng tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của The BullFx và việc sử dụng tài sản trí tuệ của BullFx sẽ tiếp tục được áp dụng, ngay cả sau khi chấm dứt mối quan hệ giữa bạn và The BullFx.

VOID WHERE PROHIBITED

Mặc dù thông tin trên các trang web The BullFx bao gồm các sản phẩm và dịch vụ có thể truy cập trên toàn thế giới, không phải tất cả các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được thảo luận, tham chiếu, cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc trên trang web The BullFx có sẵn cho tất cả mọi người hoặc trong mọi khu vực hoặc có sẵn để sử dụng ở một số khu vực nhất định. The BullFx bảo lưu quyền hạn chế hoặc từ chối, theo quyết định riêng của mình, việc cung cấp và số lượng sản phẩm và dịch vụ.

NỘI DUNG BÊN THỨ BA VÀ NGHIÊN CỨU

The BullFx không xác nhận hoặc phê duyệt ngầm hoặc phê duyệt nội dung của bên thứ ba đó. Nội dung của bên thứ ba không nên được hiểu là lời khuyên về pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Sự chú ý của bạn được đưa ra phần ‘không có lời khuyên chuyên nghiệp’ ở trên. Trong khi Bull Prime Limited cố gắng cung cấp thông tin chính xác và kịp thời để phục vụ nhu cầu của người dùng hoặc khách hàng, cả The BullFx và nhà cung cấp nội dung bên thứ ba đều không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc hữu ích của nó. nội dung, bao gồm bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web của bên thứ ba. Nội dung của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và The BullFx đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung của bên thứ ba có trên các trang web The BullFx. Bạn sẽ chỉ sử dụng nội dung của bên thứ ba với rủi ro của riêng bạn. Các nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba từ chối mọi bảo đảm dưới mọi hình thức, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo hành nào về khả năng bán hàng, tập thể dục cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

Nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và cha mẹ, công ty con, đơn vị liên kết, nhà cung cấp dịch vụ, người cấp phép, nhân viên, giám đốc hoặc nhân viên sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng nội dung của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại về mất lợi nhuận, sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác, ngay cả khi bên đó đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN

Trong khi BullFx đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web BullFx, thông tin và nội dung trên trang web BullFx có thể thay đổi mà không cần thông báo và được cung cấp cho mục đích duy nhất là hỗ trợ bạn đưa ra quyết định đầu tư độc lập. BullFx đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên các trang web BullFx. Tuy nhiên, The BullFx không đảm bảo tính chính xác của nó và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung hoặc không có khả năng truy cập vào các trang web BullFx, cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không truyền hoặc nhận bất kỳ hướng dẫn hoặc thông báo nào được gửi qua trang web. Tất cả nội dung trên trang web BullFx chỉ được trình bày kể từ ngày được công bố hoặc chỉ ra và có thể bị thay thế bởi các sự kiện thị trường tiếp theo hoặc vì các lý do khác. Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm thiết lập cài đặt bộ nhớ cache trên trình duyệt của mình để đảm bảo bạn đang nhận được dữ liệu gần đây nhất.

ƯU ĐÃI SỬ DỤNG

Vì tất cả các máy chủ có dung lượng giới hạn và được nhiều người sử dụng, bạn không nên sử dụng Trang web BullFx theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng hoặc quá tải bất kỳ máy chủ BullFx hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với bất kỳ máy chủ BullFx nào. Bạn không nên sử dụng trang web BullFx theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web BullFx của bất kỳ bên nào khác.

LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM

The BullFx không thực hiện bất kỳ bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào về thông tin trên trang web The BullFx hoặc thông tin được cung cấp trong khi cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng, thể dục cho mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Các trang web The BullFx được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên gốc” và “có sẵn” và The BullFx không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trên trang web The BullFx hoặc bất kỳ lỗi hoặc không chính xác hoặc lỗi nào trong phần mềm sẽ trở nên chuẩn xác.

The BullFx không đảm bảo rằng các trang web The BullFx sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, hoặc rằng chúng sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. BullFx cũng không đảm bảo rằng kết quả thu được từ việc sử dụng các trang web BullFx sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, hoặc chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác được bạn mua hoặc thu thập thông qua các trang web The BullFx sẽ gặp sự mong chờ của bạn. The BullFx sẽ không chịu trách nhiệm (cho dù theo hợp đồng, lừa đảo (bao gồm sơ suất hay không) cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn gây ra, do không bảo mật thông tin cá nhân và nhạy cảm.

TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, BullFx sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả, thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, trực tiếp hoặc gián tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, tổn thất giao dịch hoặc thiệt hại do sử dụng hoặc mất việc sử dụng các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của BullFx và nội dung của bên thứ ba, sự bất tiện hoặc sự chậm trễ). điều này đúng ngay cả khi Bull Prime Limited đã được thông báo về khả năng thiệt hại hoặc tổn thất đó. trừ khi có yêu cầu khác theo luật hiện hành, BullFx sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác (dù theo hợp đồng, bị tra tấn bao gồm sơ suất hoặc cách khác) cho bất kỳ tổn thất nào do nguyên nhân khiến BullFx không có quyền kiểm soát trực tiếp. điều này bao gồm thất bại của thiết bị điện tử hoặc cơ khí hoặc đường truyền thông (bao gồm điện thoại, cáp và internet), truy cập trái phép, virus, trộm cắp, lỗi nhà điều hành, thời tiết khắc nghiệt hoặc bất thường (bao gồm lũ lụt, động đất hoặc hành động khác của thần), hỏa hoạn, chiến tranh , khởi nghĩa, hành động khủng bố, bạo động, tranh chấp lao động và các vấn đề lao động khác, tai nạn, khẩn cấp hoặc hành động của chính phủ.

Nếu bạn sống trong một tiểu bang, quốc gia hoặc khu vực tài phán không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, một số hoặc tất cả các giới hạn và loại trừ này có thể không áp dụng cho bạn.

IDEMNIFICATION

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại The BullFx, cha mẹ, chi nhánh, người được cấp phép và giám đốc, nhân viên, nhân viên và đại diện của họ, từ và chống lại tất cả các khoản nợ, bồi thường thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của BullFx do The BullFx cung cấp hoặc vi phạm Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện của bạn. Bất kỳ bên bồi thường nào cũng có thể tham gia, với chi phí riêng của mình, để bảo vệ bất kỳ vấn đề nào mà bạn bồi thường và bạn đồng ý hợp tác với bên đó trong việc bảo vệ khiếu nại đó.

BẢO MẬT

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ hướng dẫn hoặc thông tin liên lạc nào được truyền cho bạn hoặc thay mặt bạn thông qua các trang web The BullFx được tự chịu rủi ro. Bạn đồng ý và cho phép The BullFx dựa vào và hành động, và coi như được ủy quyền đầy đủ và ràng buộc với bạn, bất kỳ hướng dẫn nào cho The BullFx mà The BullFx tin rằng bạn đã trao cho bạn hoặc đại diện cho bạn bởi bất kỳ đại lý hoặc trung gian nào The BullFx tin tưởng tốt để được bạn ủy quyền hợp lệ. Chính sách bảo mật có sẵn trên trang web BullFx được áp dụng cho tất cả người dùng và khách hàng và được kết hợp ở đây dưới dạng điều khoản và điều kiện sử dụng trang web The BullFx bằng cách tham chiếu. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng BullFx sẽ được quyền dựa vào số tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn để nhận dạng bạn và đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai không được bạn ủy quyền hợp lệ.

CHẤM DỨT

The BullFx có quyền, theo quyết định riêng của mình, để hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web The BullFx bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước. BullFx có thể thay đổi, tạm dừng hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ khía cạnh nào của trang web The BullFx bất kỳ lúc nào, bao gồm tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu, thông tin hoặc nội dung nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập trang web BullFx và các hạn chế áp dụng đối với tài liệu được tải xuống từ trang web The BullFx, các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm được nêu trong các điều khoản và điều kiện này sẽ tồn tại. Bạn có thể chấm dứt mối quan hệ với The BullFx bất cứ lúc nào bằng cách đóng tài khoản của bạn với The BullFx.

LUẬT CHÍNH QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Trừ khi có thỏa thuận khác, các điều khoản và điều kiện này và việc thực thi chúng được điều chỉnh bởi luật pháp của St. Vincent và Grenadines, không tính đến các nguyên tắc xung đột pháp luật và sẽ mang lại lợi ích cho những người thừa kế và chỉ định của BullFx. sáp nhập, hợp nhất, hoặc cách khác. Đây là trường hợp bất kể bạn cư trú hay giao dịch kinh doanh với The BullFx ở St. Vincent và Grenadines hay ở nơi khác. Trừ khi tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi một điều khoản trọng tài có thể áp dụng, bạn không thể hủy bỏ đồng ý với thẩm quyền của tòa án nằm ở St. Vincent và Grenadines và từ chối bất kỳ sự phản đối nào về sự tiện lợi hoặc sở hữu của địa điểm đó hoặc bất kỳ cơ sở tương tự nào. Nếu bạn không hài lòng với các điều khoản và điều kiện này, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng các trang web The BullFx.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ngoại hối trên lề mang mức rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch ngoại hối và CFD liên quan đến một rủi ro đáng kể đối với vốn đầu tư của bạn. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về ‘Tiết lộ Rủi ro’ của chúng tôi.

 

Symbol Bid Ask Spread
EURUSD 1.17245 1.17264 1.9
GBPUSD 1.37313 1.37411 9.8
USDCAD 1.27695 1.27731 3.6
USDJPY 109.969 109.998 2.9
USDCHF 0.93216 0.93238 2.2
AUDUSD 0.72633 0.72686 5.3
NZDUSD 0.70338 0.70458 12
EURGBP 0.85358 0.85416 5.8
EURCHF 1.09298 1.09335 3.7
EURJPY 128.946 128.981 3.5
AUDJPY 79.880 79.939 5.9
GBPJPY 150.983 151.079 9.6
USDSGD 1.34881 1.34948 6.7
XAUUSD 1752.74 1753.20 46
XAGUSD 22.366 22.403 3.7

Khước từ

The above live prices are provided solely for informational purposes, not for trading purposes, and may be delayed.