CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này mô tả cách Bull Prime Limited (‘the Firm’) thu thập và sử dụng thông tin thông qua trang web thebullfx.com và bất kỳ trang web và ứng dụng liên quan nào khác, bao gồm cả những trang khác, The BullFx Direct (The BullFx) . Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web do các tổ chức khác và các bên thứ ba khác điều hành.

Cam kết

The Bull Prime Limited tôn trọng quyền riêng tư của bất kỳ người dùng nào truy cập (các) trang web của họ; do đó, Công ty cam kết thực hiện tất cả các bước hợp lý trong việc bảo vệ bất kỳ khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng, người nộp đơn và khách truy cập.

Ứng dụng

Để mở một tài khoản với The Bull Prime Limited, trước tiên bạn phải điền và gửi mẫu đơn bằng cách điền đầy đủ thông tin cần thiết. Bằng cách hoàn thành mẫu đơn, bạn được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân để cho phép Công ty đánh giá đơn đăng ký của bạn và tuân thủ các quy tắc và quy định có liên quan. Thông tin này cũng có thể được Công ty sử dụng để thông báo cho bạn về các dịch vụ của nó. Hơn nữa, thông tin về bạn cũng có thể được thu thập bởi bất kỳ thư từ nào được thực hiện với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc bằng cách khác; bao gồm thông tin bạn nhập khi đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động nào khác được thực hiện trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng được kết nối nào.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, có nghĩa là bất kỳ công ty con, công ty nắm giữ cuối cùng nào và các công ty con tương ứng đều có thể nhận được thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với một số bên thứ ba bao gồm đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ và nhà quảng cáo. Trong trường hợp The Bull Prime Limited tiết lộ thông tin cho các bên kinh doanh, ví dụ, các công ty xử lý thẻ hoặc ngân hàng, để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng; các bên thứ ba đó có thể lưu trữ thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các nghĩa vụ khác của họ.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập về bạn

Các hệ thống theo dõi được sử dụng trên (các) trang web của Công ty có thể thu thập dữ liệu chi tiết các trang bạn đã truy cập, cách bạn khám phá trang web này, tần suất truy cập, v.v. thông tin này thu được để cải thiện nội dung của (các) trang web của Công ty và cũng có thể được The Bull Prime Limited sử dụng để liên lạc với bạn, thông qua một phương tiện thích hợp và cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào mà Công ty cho là hữu ích.

Đối với mỗi lượt truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), thông tin đăng nhập, loại trình duyệt và phiên bản, múi giờ, số điện thoại được sử dụng để gọi đến số dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ bên thứ ba, ví dụ như đối tác kinh doanh, nhà thầu phụ, mạng quảng cáo, nhà cung cấp phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm, cơ quan tham chiếu tín dụng.

Chọn / Chọn không tham gia

Nếu bạn không còn muốn nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào từ Công ty, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo các hướng dẫn liên quan được bao gồm trong mỗi thông báo được gửi bởi The Bull Prime Limited. The Bull Prime Limited có quyền liên lạc với bạn, mặc dù thực tế là bạn đã chọn không tham gia, trong trường hợp The Bullfx coi là liên hệ đó khi cần thiết.

Bạn sẽ được thông báo cho phù hợp nếu thông tin cá nhân của bạn được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào không phải là đại lý / nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, vì vậy bạn có thể đưa ra quyết định về việc có muốn chia sẻ thông tin của bạn với bên đó hay không.

Bánh quy

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng cho mục đích lưu giữ hồ sơ. Bull Prime Limited sử dụng cookie trên (các) trang web của nó.

Bull Prime Limited sử dụng cả cookie phiên ID và cookie liên tục. Cookie ID phiên không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Một cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của bạn trong một khoảng thời gian dài. Bạn có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tệp ‘Trợ giúp’ của trình duyệt Internet của bạn.

The Bull Prime Limited đặt một cookie liên tục cho các mục đích thống kê. Cookie liên tục cũng cho phép Công ty theo dõi và nhắm mục tiêu vị trí và sở thích của người dùng truy cập trang web BullFx và để nâng cao trải nghiệm dịch vụ được cung cấp.

Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web The Bull Prime Limited, nhưng bạn sẽ không thể gửi mẫu đơn đăng ký của mình.

Một số đối tác kinh doanh của The Bull Prime Limited sử dụng cookie trên (các) trang web của Công ty; The Bull Prime Limited không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

Bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến việc đăng ký bản thân với tư cách là người dùng (các) trang web hoặc dịch vụ được phân loại là ‘Thông tin đã đăng ký. ‘Thông tin đã đăng ký’ được bảo vệ theo nhiều cách. Bạn có thể truy cập ‘Thông tin đã đăng ký’ của mình thông qua tên người dùng và mật khẩu do bạn chọn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của bạn được mã hóa và chỉ được biết đến với bạn. Mật khẩu của bạn không được tiết lộ cho bất kỳ ai. ‘Thông tin đã đăng ký’ được lưu trữ an toàn trên các máy chủ bảo mật chỉ cho phép nhân viên có quyền truy cập thông qua tên người dùng và mật khẩu. Công ty mã hóa tất cả các thông tin cá nhân khi nó được chuyển giao cho The BullFx và do đó thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để ngăn chặn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin nào như vậy. Thông tin cá nhân được cung cấp cho The Bull Prime Limited không phải là ‘Thông tin đăng ký’ cũng nằm trên máy chủ bảo mật và chỉ có thể truy cập được bởi nhân viên được ủy quyền thông qua tên người dùng và mật khẩu mà bạn không thể truy cập thông tin. bạn sửa đổi điều này.

Việc truyền tải thông tin qua internet không phải lúc nào cũng an toàn; chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền; bất kỳ sự truyền tải nào đều có nguy cơ của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục và tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép. Hơn nữa, dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và được lưu trữ tại, một điểm đến bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Nó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài EEA, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Nhân viên như vậy có thể tham gia, trong số những thứ khác, việc thực hiện đơn đặt hàng của bạn, xử lý các chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ và xử lý này. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách bảo mật này.

Truy cập thông tin nhận dạng cá nhân

Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thay đổi, bạn phải thông báo cho chúng tôi theo đó; xin vui lòng e-mail cho chúng tôi(support@thebullfx.com).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

The Bull Prime Limited bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của các quy tắc và quy định và khi Công ty tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và / hoặc tuân thủ bất kỳ thủ tục pháp lý và / hoặc tố tụng nào khác, lệnh tòa, hợp pháp quy trình được phục vụ hoặc theo các cơ quan quản lý của chính phủ, liên chính phủ và / hoặc các cơ quan quản lý khác. The Bull Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về việc lạm dụng hoặc mất thông tin cá nhân và / hoặc trên trang web của Công ty mà The Bull Prime Limited không có quyền truy cập hoặc kiểm soát. The Bull Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép hoặc trái phép thông tin cá nhân của bạn do lạm dụng hoặc đặt sai mật khẩu của bạn, sự can thiệp cẩu thả hoặc độc hại và / hoặc cách khác.

Thay đổi trong Tuyên bố về quyền riêng tư này

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó lên tuyên bố về quyền riêng tư, trang và các địa điểm khác mà chúng tôi cho là phù hợp để bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong hoàn cảnh nào bất kỳ, chúng tôi tiết lộ nó.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào, vì vậy hãy thường xuyên xem xét nó. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, qua email hoặc bằng thông báo trên trang chủ của chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ngoại hối trên lề mang mức rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch ngoại hối và CFD liên quan đến một rủi ro đáng kể đối với vốn đầu tư của bạn. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về ‘Tiết lộ Rủi ro’ của chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch ngoại hối trên lề mang mức rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch ngoại hối và CFD liên quan đến một rủi ro đáng kể đối với vốn đầu tư của bạn. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về 'Tiết lộ Rủi ro' của chúng tôi.

 

Symbol Bid Ask Spread
EURUSD 1.17245 1.17264 1.9
GBPUSD 1.37313 1.37411 9.8
USDCAD 1.27695 1.27731 3.6
USDJPY 109.969 109.998 2.9
USDCHF 0.93216 0.93238 2.2
AUDUSD 0.72633 0.72686 5.3
NZDUSD 0.70338 0.70458 12
EURGBP 0.85358 0.85416 5.8
EURCHF 1.09298 1.09335 3.7
EURJPY 128.946 128.981 3.5
AUDJPY 79.880 79.939 5.9
GBPJPY 150.983 151.079 9.6
USDSGD 1.34881 1.34948 6.7
XAUUSD 1752.74 1753.20 46
XAGUSD 22.366 22.403 3.7

Khước từ

The above live prices are provided solely for informational purposes, not for trading purposes, and may be delayed.